[err:数据源标签'CLR.DataSource id="cone" datasource="通用_产品中心模型_内容页" itemId="74" xslt="true" '返回数据错,原因:名称不能以“1”字符(十六进制值 0x31)开头。 行 316,位置 204。,源码:745UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器<p> UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器概述:</p> <p> 单机袋式除尘器(Un1-Filter)系引进美富乐(Fuller)公司,具有新世纪技术水平的小型袋式收尘器。这种小型单机袋式收尘器与内其他单机相比,经济实用、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(内滤式),主要用于各种库顶,库底、仓顶及各种输送设备等排放扬尘点的收尘,在多机组合时,又可用小型磨机,破碎机等连续工作线上作为收尘设备。该机组采用涤纶编制布制组合袋(Polyester Wouen),入口温度&lt;120℃,在入口浓度100g/Nm3出口排放浓度&lt;100mg/Nm3,如有特殊用途的地方,也可提供不锈钢制成铝制结构,耐腐蚀耐温滤料的单机袋式收尘器。</p> <p style="text-align: center"> UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器的构造:<br /> <img width="365" height="364" alt="" src="CLR.SiteConfig.ApplicationPathCLR.SiteConfig.uploaddir/CPZX/2014/12/20141226111122.jpg" /></p> <p> <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="422" bgcolor="#999999" align="center"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="59"> <p align="center">序号</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="129"> <p align="center">名称</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="62"> <p align="center">序号</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="131"> <p align="center">名称</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="59"> <p align="center"><span lang="EN-US">1</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="129"> <p align="center">风机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="62"> <p align="center"><span lang="EN-US">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="131"> <p align="center">滤袋套箍</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="59"> <p align="center"><span lang="EN-US">2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="129"> <p align="center">风机配用电机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="62"> <p align="center"><span lang="EN-US">8</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="131"> <p align="center">出风管</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="59"> <p align="center"><span lang="EN-US">3</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="129"> <p align="center">摇动轴</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="62"> <p align="center"><span lang="EN-US">9</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="131"> <p align="center">摇动电机</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="59"> <p align="center"><span lang="EN-US">4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="129"> <p align="center">滤袋</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="62"> <p align="center"><span lang="EN-US">10</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="131"> <p align="center">曲杆</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="59"> <p align="center"><span lang="EN-US">5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="129"> <p align="center">壳体</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="62"> <p align="center"><span lang="EN-US">11</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="131"> <p align="center">摇动连杆</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="59"> <p align="center"><span lang="EN-US">6</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="129"> <p align="center">检修门</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="62"> <p align="center"><span lang="EN-US">12</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="131"> <p align="center">下花板</p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p> 基本结构由图1所示,它主要由以下部分组成:</p> <p> (1)箱体:包括⑤壳体④滤袋⑥检修门⑦滤袋套箍,花板,箱体设计耐压2500Pa;</p> <p> (2)出风系统包括:①风机②风机配用电机及传动;</p> <p> (3)摇动机构包括:⑨摇动用减速电机⑩曲杆,摇动连杆③摇动轴(或称滤袋悬挂轴);</p> <p> (4)进气和排灰部分:可分为三种,如图2所示,①UF(FM)型如图所示,下部为敞开式,清灰时粉尘直接从花板卸出进入库、仓等。花板法兰直接座在库、仓排气口,排气直接通过花板孔,进入滤袋。②UF(STD)可下接灰斗,主要用库底及输送设备的扬尘点。③UF(FB)型带有储灰箱,主要用于浓度不高的通风口气体净化。</p> <p> UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器工作原理:</p> <p> 含尘气体由进气口进入灰斗或储灰箱,通过花板孔或直接通过花板孔三种方式进入滤袋。如图2a、b、c所示,含尘气体透过滤袋变为净气,进入箱体,再经箱体上部排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的内,且不断增加,使袋收尘器的阻力不断上升。当阻力上升到1500&mdash;2000Pa时为了使袋收尘器继续工作,需定期清除滤袋上的粉尘。具体清灰时,先关闭顶上风机,摇动电机上偏心作用,带动连杆,使摇动轴左右来回转动,滤袋呈波纹状态,使粉尘掉下,卸出。清灰状态如图3所示。</p> <p> 待清灰完既停止抖动后,重新启动风机,使收尘器重新开始工作,上述动作是通过控制仪来自动控制完成的。再运行中如果发现排气口有大量粉尘逸出。即可能有破袋,需既是更换。由于箱体内是透过滤袋的干净气体,人们检查换袋时可打开检修门直接进入室内。</p> <p> UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器型号图号对照表: <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" width="710" bgcolor="#999999"> <tbody> <tr bgcolor="#ffffff"> <td rowspan="2" width="87"> <p align="center">名<span lang="EN-US"> </span>称</p> </td> <td rowspan="2" width="112"> <p align="center">新 型 号</p> </td> <td width="180" colspan="2"> <p align="center">合肥水泥研究设计院</p> </td> <td width="204" colspan="2"> <p align="center">天津水泥工业设计研究院</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center">原型号</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="96"> <p align="center">图号</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="120"> <p align="center">原型号</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center">图号</p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="87"> <p align="center"><span lang="EN-US">2 #</span>单机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="112"> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(STD)</span>&mdash;<span lang="EN-US">2</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FM)</span>&mdash;<span lang="EN-US">2</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FB)</span>&mdash;<span lang="EN-US">2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">UFS</span>&mdash;<span lang="EN-US">2</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFF</span>&mdash;<span lang="EN-US">2</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFB</span>&mdash;<span lang="EN-US">2</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="96"> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0101</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0102</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0103</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="120"> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF2(STD)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF2(FM)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF2(FB)</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30002C</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30002A</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30002B</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="87"> <p align="center"><span lang="EN-US">3 #</span>单机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="112"> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(STD)</span>&mdash;<span lang="EN-US">3</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FM)</span>&mdash;<span lang="EN-US">3</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FB)</span>&mdash;<span lang="EN-US">3</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">UFS</span>&mdash;<span lang="EN-US">3</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFF</span>&mdash;<span lang="EN-US">3</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFB</span>&mdash;<span lang="EN-US">3</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="96"> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0104</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0105</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0106</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="120"> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF3(STD)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF3(FM)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF3(FB)</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30003C</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30003A</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30003B</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="87"> <p align="center"><span lang="EN-US">4 #</span>单机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="112"> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(STD)</span>&mdash;<span lang="EN-US">4</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FM)</span>&mdash;<span lang="EN-US">4</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FB)</span>&mdash;<span lang="EN-US">4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">UFS</span>&mdash;<span lang="EN-US">4</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFF</span>&mdash;<span lang="EN-US">4</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFB</span>&mdash;<span lang="EN-US">4</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="96"> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0107</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0108</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0109</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="120"> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF4(STD)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF4(FM)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF4(FB)</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30004C</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30004A</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC30004B</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="87"> <p align="center"><span lang="EN-US">5 #</span>单机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="112"> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(STD)</span>&mdash;<span lang="EN-US">5</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FM)</span>&mdash;<span lang="EN-US">5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">UFS</span>&mdash;<span lang="EN-US">5</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFF</span>&mdash;<span lang="EN-US">5</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="96"> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0110</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0111</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="120"> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF5(STD)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF5(FM)</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">YC3005C</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC3005A</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="87"> <p align="center"><span lang="EN-US">6 #</span>单机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="112"> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(STD)</span>&mdash;<span lang="EN-US">6</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FM)</span>&mdash;<span lang="EN-US">6</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">UFS</span>&mdash;<span lang="EN-US">6</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFF</span>&mdash;<span lang="EN-US">6</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="96"> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0112</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0113</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="120"> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF6(STD)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF6(FM)</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">YC3006C</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC3006A</span></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" width="87"> <p align="center"><span lang="EN-US">7 #</span>单机</p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="112"> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(STD)</span>&mdash;<span lang="EN-US">7</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UF(FM)</span>&mdash;<span lang="EN-US">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">UFS</span>&mdash;<span lang="EN-US">7</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">UFF</span>&mdash;<span lang="EN-US">7</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="96"> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0114</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">HYC0115</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="120"> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF7(FSTD)</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">SSUF7(FM)</span></p> </td> <td bgcolor="#ffffff" width="84"> <p align="center"><span lang="EN-US">YC3007C</span></p> <p align="center"><span lang="EN-US">YC3007A</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </p>立式锅炉脱硫除尘器,多管旋风除尘器UF-(STD、FM、FB)型单机袋式除尘器UF-(STD、FM、FB)型单机袋式除尘器UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器与内其他单机相比,经济实用、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(内滤式),主要用于各种库顶,库底、仓顶及各种输送设备等排放扬尘点的收尘,在多机组合时,又可用小型磨机,破碎机等连续工作线上作为收尘设备。UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器与内其他单机相比,经济实用、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(内滤式),主要用于各种库顶,库底、仓顶及各种输送设备等排放扬尘点的收尘,在多机组合时,又可用小型磨机,破碎机等连续工作线上作为收尘设备。 UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器概述:  单机袋式除尘器(Un1-Filter)系引进美富乐(Fuller)公司,具有新世纪技术水平的小型袋式收尘器。这种小型单机袋式收尘器与内其他单机相比,经济实用、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(内滤式),主要用于各种库顶,库底、仓顶及各种输送设备等排放扬尘点的收尘,在多机组合时,又可用小型磨机,破碎机等连续工作线上作为收尘设备。该机组采用涤纶编制布制组合袋(Polyester Wouen),入口温度<120℃,在入口浓度100g/Nm3出口排放浓度<100mg/Nm3,如有特殊用途的地方,也可提供不锈钢制成铝制结构,耐腐蚀耐温滤料的单机袋式收尘器。  UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器的构造: 序号 名称 序号 名称 1 风机 7 滤袋套箍 2 风机配用电机 8 出风管 3 摇动轴 9 摇动电机 4 滤袋 10 曲杆 5 壳体 11 摇动连杆 6 检修门 12 下花板  基本结构由图1所示,它主要由以下部分组成:  (1)箱体:包括⑤壳体④滤袋⑥检修门⑦滤袋套箍,花板,箱体设计耐压2500Pa;  (2)出风系统包括:①风机②风机配用电机及传动;  (3)摇动机构包括:⑨摇动用减速电机⑩曲杆,摇动连杆③摇动轴(或称滤袋悬挂轴);  (4)进气和排灰部分:可分为三种,如图2所示,①UF(FM)型如图所示,下部为敞开式,清灰时粉尘直接从花板卸出进入库、仓等。花板法兰直接座在库、仓排气口,排气直接通过花板孔,进入滤袋。②UF(STD)可下接灰斗,主要用库底及输送设备的扬尘点。③UF(FB)型带有储灰箱,主要用于浓度不高的通风口气体净化。  UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器工作原理:  含尘气体由进气口进入灰斗或储灰箱,通过花板孔或直接通过花板孔三种方式进入滤袋。如图2a、b、c所示,含尘气体透过滤袋变为净气,进入箱体,再经箱体上部排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的内,且不断增加,使袋收尘器的阻力不断上升。当阻力上升到1500&mdash;2000Pa时为了使袋收尘器继续工作,需定期清除滤袋上的粉尘。具体清灰时,先关闭顶上风机,摇动电机上偏心作用,带动连杆,使摇动轴左右来回转动,滤袋呈波纹状态,使粉尘掉下,卸出。清灰状态如图3所示。  待清灰完既停止抖动后,重新启动风机,使收尘器重新开始工作,上述动作是通过控制仪来自动控制完成的。再运行中如果发现排气口有大量粉尘逸出。即可能有破袋,需既是更换。由于箱体内是透过滤袋的干净气体,人们检查换袋时可打开检修门直接进入室内。  UF-(STD、FM、FB)型系列单机袋式除尘器型号图号对照表: 名 称 新 型 号 合肥水泥研究设计院 天津水泥工业设计研究院 原型号 图号 原型号 图号 2 #单机 UF(STD)&mdash;2 UF(FM)&mdash;2 UF(FB)&mdash;2 UFS&mdash;2 UFF&mdash;2 UFB&mdash;2 HYC0101 HYC0102 HYC0103 SSUF2(STD) SSUF2(FM) SSUF2(FB) YC30002C YC30002A YC30002B 3 #单机 UF(STD)&mdash;3 UF(FM)&mdash;3 UF(FB)&mdash;3 UFS&mdash;3 UFF&mdash;3 UFB&mdash;3 HYC0104 HYC0105 HYC0106 SSUF3(STD) SSUF3(FM) SSUF3(FB) YC30003C YC30003A YC30003B 4 #单机 UF(STD)&mdash;4 UF(FM)&mdash;4 UF(FB)&mdash;4 UFS&mdash;4 UFF&mdash;4 UFB&mdash;4 HYC0107 HYC0108 HYC0109 SSUF4(STD) SSUF4(FM) SSUF4(FB) YC30004C YC30004A YC30004B 5 #单机 UF(STD)&mdash;5 UF(FM)&mdash;5 UFS&mdash;5 UFF&mdash;5 HYC0110 HYC0111 SSUF5(STD) SSUF5(FM) YC3005C YC3005A 6 #单机 UF(STD)&mdash;6 UF(FM)&mdash;6 UFS&mdash;6 UFF&mdash;6 HYC0112 HYC0113 SSUF6(STD) SSUF6(FM) YC3006C YC3006A 7 #单机 UF(STD)&mdash;7 UF(FM)&mdash;7 UFS&mdash;7 UFF&mdash;7 HYC0114 HYC0115 SSUF7(FSTD) SSUF7(FM) YC3007C YC3007A 2014年12月26日 color: CLR.Label id="通用_转换标题字型" titleFontType="字形" oncontextmenu='return false' ondragstart='return false' onselectstart ='return false' onselect='document.selection.empty()' oncopy='document.selection.empty()' onbeforecopy='return false' <script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="/Common/GetHits.aspx?id=74"></script> 000 <img src="/UploadFiles/CPZX/2014/12/20141226111327.jpg" alt="UF-(STD%e3%80%81FM%e3%80%81FB)%e5%9e%8b%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%8d%95%e6%9c%ba%e8%a2%8b%e5%bc%8f%e9%99%a4%e5%b0%98%e5%99%a8" border="0" / > ] {CLR.Field id="cone" fieldname="SearchKeyword"/}_{CLR.Field id="cone" fieldname="Title" /}_泊头市海科环保设备有限公司

{CLR.Field id="cone" fieldname="SearchKeyword"/}_{CLR.Field id="cone" fieldname="Title" /}

当前位置:泊头市海科环保设备有限公司>>{CLR.Label id="通用_当前位置导航" nodeId="{CLR.Field id="cone" fieldname="NodeID" /}" /}

{CLR.Field id="cone" fieldname="Title" /}

{CLR.Field id="cone" fieldname="DefaultPicUrl" /}
{CLR.Field id="cone" fieldname="Title" /}
{CLR.Field id="cone" fieldname="PageSummary" /}
供应商:泊头市海科环保设备有限公司
产  地:河北省泊头市四营开发区
电话:0317-8084555
手机:13932735595
{CLR.Field id="cone" fieldname="PageContent" /}
浏览更多关于{CLR.Label id="通用_添加关键字标签链接" keyword="{CLR.Field id="cone" fieldname="RelatedKeyword" /}" splitChar=" | " /}相关内容
 相关产品 RELATED PRODUCTS
{CLR.Label id="通用内容页相关信息_随机获取产品当前栏目信息一" GeneralID="74" Num="4" titleLength="15" NodeID="{CLR.Field id="cone" fieldname="NodeID"/}"/}